Bønes MiniSing
Bønes MiniSing

Bønes MiniSing er et av flere spennende tilbud til barn og unge i Bønes menighet. Målgruppen er barn fra 3-7 år. Velkommen!

Bønes MiniSing er et barnegospelkor i Bønes meniget. Vi synger kjente og nye barnesanger og midtveis i øvingen er det andakt. Barna er fra 3-7 år (til og med første klasse). Hvert år deltar vi på juletrefest, Bønesdagen og til sammen fire gudstjenester. Vi har også arrangert avslutningskonsert for foreldre og søsken ved slutten av hvert semester. Vi øver annen hver torsdag kl. 17.15-18.00 i Bønes kirke. Dersom det virker spennende er det bare å stikke innom en torsdag vi har øvelse og se hva vi holder på med!

MiniSing har oppstart 24.8.2017, og har øvelse annen hver uke frem til 30.11.