Formiddagstreff

Formiddagstreff er et arrangement for folk på Bønes som er ledige om formiddagen. Det har en sosial og kulturell profil og foregår i kirkens menighetssal (‘kirkestuen’), for tiden hver 1. tirsdag i måneden, fra kl. 11:30 til 13:30.

Programmet består vanligvis av et foredrag/innlegg/kåseri om et aktuelt tema, dessuten musikk, allsang, bevertning, samt ord for dagen. Det blir god tid til ‘mat og prat’ med kjente og ukjente. Pris kr. 50. Det er ingen påmelding og alle er velkommen. Kontakt menighetens diakon ved behov for skyss eller mer informasjon.