Lyst å være med i besøkstjenesten?
Lyst å være med i besøkstjenesten?

Besøkstjenesten i Bønes menighet ønsker flere  besøkere!

Kan du tenke deg å bruke noe av din tid til et meningsfylt arbeid?
Hele tjenesten er basert på frivillig innsats.

Hva innebærer det å være besøksvenn?

  • Besøke en person 1 time ca hver 14. dag
  • Delta på samlinger med andre besøksvenner
  • Være del av menighetens arbeid for de eldre

Hva består tjenesten i?

  • Være et medmenneske
  • Tørre å lytte og være til stede
  • Gi et medmenneske tid til å prate om det som er viktig
  • Være til å stole på. En besøksvenn har taushetsplikt
  • Sitte og prate, gå tur eller følge på butikk
  • Følge til gudstjeneste og / eller Formiddagstreff

Mulighetene er mange, og vi i menigheten ønsker gjennom denne tjenesten å legge tilrette for et varmere lokalsamfunn der vi tar vare på hverandre.

 

Har du lyst til å være besøker? Eller kjenner du noen som kunne ønske besøk?

 

Ta kontakt med diakon i Storetveit og Bønes:

Diakon Åshild Høllesli Frantzen, 55 30 81 17