Konfirmantåret 2018/2019
Konfirmantåret 2018/2019

Velkommen som konfirmant i Bønes og Storetveit menigheter!

I denne artikkelen finner du informasjon om konfirmantopplegget i Bønes og Storetveit menigheter for skoleåret 2018/2019.

Klubben

Klubben har base i Storetveit, og er for deg som er glad i friluftsliv.

I klubben kommer du i gruppe med andre konfirmanter og to gruppeledere. De møtes hver uke, hjemme hos hverandre eller andre steder. Her vil dere spille spill, ha samtaler og annet gøy. På programmet står også artige fellessamlinger som juleavslutning og vårkos med grilling og aktiviteter. Det er også korte turer som hyttetur med gruppen og med hele Klubben, samt lange turer som 9-dagers påsketur og 8-dagers fottur (første uken i sommerferien). Klubbens mål er: Å bli bedre kjent både med Gud og seg selv, lære noe og ha det gøy. Vennskap, medmenneskelighet og tro står i sentrum. Etter konfirmasjonstiden er over kan man fortsette som medlem og etterhvert gå på Lederkurset og bli leder. Det forventes at man prioriterer Klubben som nr. tre etter hjem og skole, og at man deltar på alle turene. (PS! Les mer under pris for mer info om det)

Leir

Leir konfirmanter skal dra på storleir 28-30 september 2018. Dette blir en fantastisk helg fullspekket med spennende program og mange kjekke aktiviteter. Det ser ut til at vi kan bli opp mot 500 konfirmanter samlet fra ulike meigheter sammen på leir!

Etter leiren skal dere velge grupper. Da må dere på nytt gå inn på nettet og melde dere på. Dere velger grupper ut fra egne interesser. Se mer under grupper.

Felles undervisning

All felles undervisning er obligatorisk.

Både klubb og leir konfirmanter møtes i løpet av året til felles undervisning. Her vil vi ta opp ulike temaer. Undervisningen vil være variert. Vi vil ha felles undervisning med gruppesamtaler i etterkant, vil vi ha flotte foredragsholdere, og noen ganger vil vi gjøre mer praktiske oppgaver.

Konfirmantene skal også delta på gudstjenester som del av fellesundervisningen. Der skal konfirmantene selv få være med å prege gudstjenestene kalt UNGmezze. I etterkant av UNGmezze blir det UNGkafé. UNGkafé blir drevet av UNGkafé-gruppen. Her skal konfirmantene selv få lov å legge føringer for innholdet (mat og aktiviteter).

I tillegg skal konfirmantene delta på presentasjonsgudstjeneste, konfirmasjonsgudstjeneste og innsamlingsaksjon.

Undervisningen ser da slik ut:

 • Presentasjonsgudstjeneste
 • Felles undervisning; 6 torsdager i konfirmansjonsåret
 • UNGmezze: 4-5 stk i konfirmasjonsåret (starter kl 19.00)
 • UNGkafé
 • Konfirmasjonsgustjeneste
 • Innsamlingsaksjon

I tillegg kommer gruppesamlinger/klubben utenom.

 

Gruppene (for leir-konfirmanter)

Gruppene for leir konfirmantene blir delt inn i to baser.

Gruppene i Base Bønes treffes stort sett i Bønes Kirke onsdager 18-20. Base Storetveit har base i Storetveit menighetshus og treffes onsdager og torsdager.

 • Base Bønes
  • Tensing
  • UNGkafé
  • UNG-PR
 • Base Storetveit
  • ForAndre (Onsdager)
  • ForAndre (Torsdager)
  • Sport og spill

Base Bønes

Tensing

Liker du å synge eller spiller du instrument? Da er TenSing noe for deg! Tensing driver i utgangspunktet med korsang, men i tillegg til det trenger vi folk som har lyst å spille i band. Tensing har øvelser i Bønes kirke hver onsdag kveld kl. 18.00-20.00. Hvis du begynner i TenSing blir du kjent med mange andre ungdommer, deltar på arrangementer, konserter. I tillegg til leir har de som er med på Tensing mulighet til å bli med på Vinterfestivalen på Voss. Bønes TenSing er så mye mer enn et kor!

PS! Øvelsene følger skoleåret, og avsluttes rundt sommertid.

UNGkafé

Liker du å henge med venner og skape et godt miljø for andre? Da er dette gruppen for deg. I denne gruppen skal vi starte opp et helt nytt konsept kalt UNGkafé. Denne gruppen får ansvar for å planlegge UNGkafé som vi skal ha etter UNGmezze. Dette skal være et fristed for unge. Oppgaver i forbindelse med dette blir blant annet kakebaking og lage spillelister. I tillegg må dere være med å tenke ut hva som skal til for at vi klarer å lage et godt sted å henge.

UNG-PR

Liker du å ta bilder, skrive eller jobbe med sosiale medier? Da er dette gruppen for deg. Her vil vi jobbe med å markedsføre Tensing, UNGmezze og UNGkafé. Vi vil i tillegg lage artikler som skal publiseres på nettsiden til menighetene og kanskje de blir trykket i menighetsbladet.

Base Storetveit

ForAndre (Onsdager)

Vi skal drive Tweensklubb for 5-7 klasse. Klubben heter «Mellomtveit» og møtes 1 onsdag i måneden. Her skal vi står for «Dagens ord», kiosk, quiz og leker. Dette må planlegges og gjennomføres.

 I tillegg skal vi være ledere på Tårnagenter og Lys Våken.

ForAndre (Torsdager)

Vil du være med å gjøre noe for andre, og kanskje forandre deres dag til det bedre? I For Andre-gruppen skal vi blant annet besøke eldre, lære mer om hvordan man kan hjelpe andre i hverdagen, besøke organisasjoner som hjelper andre (som f.eks. Kirkens SOS, Vardesenteret, Bymisjonen), og lage julekort til noen som har mistet en av sine kjære det siste året. Høres dette ut som noe du kunne like å være med på? Dette blir fint, kjekt, koselig og mye mer på en gang.

Sport & Spill

Liker du sport og spill? Hvor flink du er spiller ingen rolle - det handler om å ha det kjekt sammen ute, i gymsalen eller inne. På slutten av hver samling blir det delt tanker fra Bibelen. Denne gruppen møtes to dager i måneden kl. 19.30-21.00. Det vil også komme tilbud om å delta på NattCup dersom man ønsker det. Alle SportY-konfirmanter blir innmeldt i Norges KFUK-KFUM.

 

Vi gleder oss til å blir kjent med deg!

 

Til foresatte

Vi ønsker å gi alle konfirmanter en minnerik konfirmasjonstid. Denne tiden er helt spesiell.

Konfirmasjonsopplegget krever deltakelse.

Konfirmasjonstiden er å anse som en fritidsaktivitet dette året, og krever tilsvarende oppfølging av dere foresatte.

Hos dere med konfirmanter som velger leir-konfirmant treger vi hjelp fra dere foresatte. Det fremgår på innmeldingen også. Det vi treger hjelp til er nattevakter, kjøring til/fra leir og annen praktisk hjelp på leiren 28-30 september.

Vi oppfordrer alle foresatte til å komme på UNGmezze. Dette er gudstjenester vi kommer til å jobbe opp mot, og konfirmantene kommer til å delta aktivt.

Kom å se deres flotte konfirmanter i aksjon!

Vi ønsker å tilrettelegge så godt som mulig for en god konfirmasjonstid. Er det noe vi bør vite om, ta gjerne kontakt.

PRIS

Prisen for konfirmasjonstiden i Bønes og Storetveit menigheter er 2300kr . Pisen er den samme for klubb- og leir-konfirmanter, og betales ved påmelding.

Dette inkluderer konfirmantbibel, undervisningsmateriell, eksterne foredragsholdere, noe mat og en leir/weekend.

OBS! Noen grupper vil ha ekstrautgifter i tillegg

 • Klubben
  • Her kommer egen Klubb-kontigent pluss utlegg til de andre turene. Til sammen kan alle turene samlet komme på over 3 000kr (dersom man deltar på alle turene). Altså består utgiftene til klubben av tre deler ; pris for konfirmasjonstiden ved påmelding, egen Klubb-kontigent og innbetaling til de enkelte turene man deltar på.
 • Tensing
  • Tensing har egne leirer det er mulig å delta på, blant annet Vinterfestivalen på Voss. Mer info kommer. Dette er valgfrie tilbud, og ikke en del av det ordinære konfirmantarbeidet.
 • Sport & spill
  • Sport & spill har mulighet til å bli med på NattCup i regi av KFUK/KFUM. Mer info kommer. Dette er valgfritt.

Har du økonomiske utfordringer, ta kontakt. Det er mulig å søke menighetene om økonomisk støtte til hele eller deler av utgiftene.

 

PÅMELDING TRYKK HER

 

Kontakt

Er det noe du lurer på eller annet vi kan hjelpe med ta kontakt med konfirmantansvarlig

Storetveit menighet:

Bodil Kristin Dyrøy Bredholdt, kateket, bb522@kirken.no, 55 30 81 18

Bønes Menighet:

 Ingvild Eggestøl Jakobsen, menighetspedagog, ij557@kirken.no, 55 30 81 01